AZP.25.1.56.2020

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa nowych polskich książek drukowanych i polskich czasopism drukowanych, i w wersji elektronicznej do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na 2 części.
Termin składania ofert: 
2020-08-31
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia