AZP/261/D/28/TZ/CBI PLUS/6/2019

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa zautomatyzowanego systemu biobankowania, oprzyrządowania LN2 wraz z adaptacją infrastruktury laboratoryjnej
Identyfikator postępowania: 
dc60b2d4-5a0f-4dbf-8501-c492f56bfce2
Termin składania ofert: 
2019 -11-26 nowy termin ;2019-11-14 stary termin
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia