Numer sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofertsortuj malejąco
AZP/261/D/50/TZ/CBI PLUS/15/2019 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczenieminstrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 5 części dostawy 2019-11-12
AZP/261/D/63/TZ-231/4/5/2019 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz kolumn chromatograficznych z podziałem na 22 części. dostawy 2019-11-12
AZP/261/D/57/TZ/CBI PLUS/16/2019 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczenieminstrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 6 części dostawy 2019-11-18
AZP/261/D/61/TZ-231/0/41/8/2019 Dostawa odczynników laboratoryjnych, dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2019-11-20
AZP/261/D/52/TZ/CBI PLUS/17/2019 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczenieminstrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 5 części dostawy 2019-11-22
AZP/261/D/64/TZ/A19/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniemi dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części dostawy 2019-11-26 nowy termin; 2019-11-13 stary termin
AZP/261/D/62/TZ-231/6/4/2019 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 10 części. dostawy 2019-11-26 nowy termin; 2019-11-22 stary termin ;2019-11-19 stary termin
AZP/261/D/67/TZ/A20/2019 Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniemi dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 4 części dostawy 2019-11-29
AZP/261/D/69/TZ-231/1/3/D/2019 Sukcesywną dostawę środków dezynfekcyjnych i detergentów dla Zakładów i Klinik UMB z podziałem na 2 części dostawy 2019-12-09
AZP/261/D/73/TIN/TZ/231/9/M2/2019 Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego i drobnego do Jednostek Organizacyjnych i Administracyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 5 części dostawy 2020-01-03

Strony

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia