AZP.25.1.72.2020

Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych jednorazowych, lateksowych, nitrylowych i winylowych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przez okres sześciu miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Termin składania ofert: 
2020-10-15
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia