AZP.25.1.73.2020

Przedmiot zamówienia: 
sukcesywne dostawy materiałów higienicznych i opatrunkowych, przez okres 24 miesięcy, na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na dwie części - część 1 – dostawa materiałów higienicznych, - część 2 – dostawa materiałów opatrunkowych.
Termin składania ofert: 
2020-10-30
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia