Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 r.

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Zamówienia z dziedziny nauki