Dział Zamówień Publicznych

Informacje ogólne:
Adres:

ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
lewe skrzydło Pałacu Branickich - I piętro

tel. 748 55 39, 748 56 25, 748 56 26, 748 57 39, 748 56 40, 748 55 50, 748 56 27
e-mail: zampubl@umb.edu.pl

Kierownik:

mgr Jacek Domalewski

pokój 231, tel. 748 56 26
e-mail: jacek.domalewski@umb.edu.pl

Specjalista ds. zamówień publicznych:

mgr Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka

pokój 231, tel. 748 57 39
e-mail: elzbieta.leczycka@umb.edu.pl

Specjalista ds. zamówień publicznych:

mgr Michał Wolański 

pokój 231, tel. 748 56 40,
e-mail: michal.wolanski@umb.edu.pl

Specjalista ds. zamówień publicznych:

mgr Agnieszka Malinowska

pokój 231, tel. 748 55 50
e-mail: agnieszka.malinowska@umb.edu.pl

Specjalista ds. zamówień publicznych:

mgr Katarzyna Turkowicz

pokój 231, tel. 748 56 25
e-mail: katarzyna.turkowicz@umb.edu.pl

Specjalista ds. zamówień publicznych:

mgr Barbara Dokert-Świsłocka

pokój 231, tel. 748 55 39
e-mail: barbara.dokert@umb.edu.pl

Specjalista ds. zamówień publicznych:

mgr Walentyna Horoszewska

pokój 231, tel. 748 56 27
e-mail: walentyna.horoszewska@umb.edu.pl

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne