AZP.25.1.19.2020

Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy papieru ksero oraz artykułów biurowych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na dwie części: Część 1: Dostawa papieru ksero, Część 2: Dostawa artykułów biurowych
Termin składania ofert: 
2020-05-15
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne