AZP.25.1.7.2020

Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy wraz z rozładunkiem i wniesieniem: część 1 - biochemicznych testów diagnostycznych o profilu kardiologicznym, część 2 - etykiet samoprzylepnych do drukarki analizatora biochemicznego.
Identyfikator postępowania: 
61368a33-5649-44d9-b9a4-b877f3660c06
Termin składania ofert: 
2020-03-26
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne