AZP/261/D/33/TZ/CBI PLUS/8/2019

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa aparatury medycznej z podziałem na 2 części.
Identyfikator postępowania: 
96351a76-656e-4a95-87e2-fa2adb65e070
Termin składania ofert: 
2019-08-20
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia