AZP/261/D/31/TZ/CBI PLUS/4/2019

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem
Identyfikator postępowania: 
5c8bd1d2-5eac-4bb8-aa25-72c0c814f7e4
Termin składania ofert: 
2019-08-20
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia