AZP/261/D/29/TZ/PSZ/3/2019

Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy wraz z rozładunkiem i wniesieniem: część 1 - biochemicznych testów diagnostycznych o profilu kardiologicznym, część 2 - etykiet samoprzylepnych do drukarki analizatora biochemicznego
Identyfikator postępowania: 
56d841bf-aa35-4b03-9fd7-be27f04f5aef
Termin składania ofert: 
2019-07-23
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia