AZP/261/D/21/TZ/CBI PLUS/1/2019

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa urządzenia - System do mikrodysekcji 1 szt.
Identyfikator postępowania: 
cf206d69-5ef4-4c84-a435-fe04655f1f0c
Termin składania ofert: 
2019-07-12
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia