Numer sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofertsortuj rosnąco
AZP.25.2.23.2020 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na budowie budynków Centrum Prewencji i Medycyny Spersonalizowanej oraz Centrum Genomu wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudow... usługi 201-02-03 - nowy termin 2021-01-29 - stary termin

Strony

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia