Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/U/20/TIN/SRM.2111.CPR.1.95/2016 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na wykonanie remontu pomieszczeń Studium Języków Obcych w budynku Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego usługi 2016-08-05
AZP/261/U/21/AGU/ZP/4/2017 Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i obsługi szatni w budynku Centrum Symulacji Medycznej ul. Szpitalna 30 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi 2017-09-08
AZP/261/U/22/TIN.216.PB.1.101/2017 Prace konserwatorskie kamiennych rzeźb Herkulesów z cokołami, ogrodzenia dziedzińca paradnego, malowideł ściennych oraz muzealiów w Pałacu Branickich, przy ul. J. Kilińskiego 1 w Białymstoku usługi 2017-10-10
AZP/261/U/24/AGU/ZP/5/2017 Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w budynkach: Collegium Uniwersum, ul. Mickiewicza 2c i Collegium Primum (budynek Biofizyki), ul. Mickiewicza 2a Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. usługi 2017-11-28
AZP/261/U/5/AGU/ZP/2/2017 Usługa przewozu autokarowego usługi 2017-03-30

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne