Numer sprawysortuj rosnąco Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP.25.U.1.AWM.ZP.1.2020 Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz rezerwacji miejsc hotelowych i noclegowych usługi 2020-03-10
AZP.25.2.9.2020 Usługa w zakresie efektywnego pozyskania studentów usługi 2020-05-12
AZP.25.2.7.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sali wykładowej w bloku F Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku przy ul. Jerzego Waszyngtona 17 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego usługi 2020-03-24
AZP.25.2.4.2020 Przetarg nieograniczony na usługę transportu usługi 2020-07-07
AZP.25.2.22.2020 Usługa nadzoru nad realizacją badania klinicznego (CRO) prowadzonego w ramach projektu 2019/ABM/01/00074, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi 2020-10-15
AZP.25.2.21.2020 Wykonanie do 2500 biopsji mięśnia szkieletowego uda lub tkanki tłuszczowej podskórnej brzusznej, wraz z kwalifikacją i przygotowaniem pacjenta do zabiegu, osobom włączonym do badań w projekcie pn.: „Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” usługi 2020-10-26
AZP.25.2.20.2020 Usługa nadzoru nad realizacją badania klinicznego (CRO) prowadzonego w ramach projektu 2019/ABM/01/00017, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi 2020-10-06
AZP.25.2.18.2020 Usługa nadzoru nad realizacją badania klinicznego (CRO) prowadzonego w ramach projektu 2019/ABM/01/00017, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi nowy termin - 2020-09-04; stary termin - 2020-09-02
AZP.25.2.17.2020 Usługa nadzoru nad realizacją badania klinicznego (CRO) prowadzonego w ramach projektu 2019/ABM/01/00074, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi 2020-08-25
AZP.25.2.16.2020 Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji: budowy „CENTRUM PSYCHIATRII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGIO I UNIWERSYTECKIEGO DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU” usługi 2020-07-21 nowy termin; 2020-07-17 stary termin

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia