Numer sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofertsortuj malejąco
AZP.25.2.25.2020 Wdrożenie licencji Jednorodnej Platformy Aplikacyjno-Technologicznej (JPAT) wraz z wymaganymi usługami dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi 2021-01-29
AZP.25.2.24.2020 Usługa nadzoru nad realizacją badania klinicznego (CRO) prowadzonego w ramach projektu 2020/ABM/01/00074-00, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi 2021-02-01

Strony

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia