Numer sprawy Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofertsortuj malejąco
AZP/261/U/20/TIN/SRM.2111.CPR.1.95/2016 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na wykonanie remontu pomieszczeń Studium Języków Obcych w budynku Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego usługi 2016-08-05
AZP/261/U/19/TIN/216.PB.1.73/2017 Wykonanie makiety Pałacu Branickich w Białymstoku z napisami w alfabecie Braille’a usługi 2017-09-12
AZP/261/U/18/TIN.216.PB.1.79/2017 Wykonanie malatur w technice GRISAILLE w piwnicach Pałacu Branickich w Białymstoku usługi 2017-09-13
AZP/261/U/22/TIN.216.PB.1.101/2017 Prace konserwatorskie kamiennych rzeźb Herkulesów z cokołami, ogrodzenia dziedzińca paradnego, malowideł ściennych oraz muzealiów w Pałacu Branickich, przy ul. J. Kilińskiego 1 w Białymstoku usługi 2017-10-10
AZP/261/U/27/AGU/ZP/2/2017 usługa transportu autokarowego usługi 2017-12-08
AZP/261/U/26/DWL/A/ZP/3/2017 Przetarg nieograniczony na: usługę w zakresie efektywnego pozyskania studentów na 6 letni program nauczania na kierunku lekarskim prowadzony w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku według sześcioletniego programu obowiązującego w Unii Europejskiej, z podziałem na 6 części.-------------------------------------------------------------------The subject of the contract: open tender for the service of effective recruitment of students for the 6-year program of medical courses of study, taught in English at the Medical University in Białystok. usługi 2017-12-19
AZP/261/U/16/AGU/ZP/6/2017 Usługa transportu 2 grup studentów na trasie Białystok – Pampeluna (Hiszpania) - Białystok usługi 2018-01-23
AZP/261/U/1/CSM/1/2018 Przygotowanie i przeprowadzenie, z wykorzystaniem bazy lokalowej i sprzętowej zapewnionej przez Wykonawcę, 5 kursów prowadzonych na terenie Unii Europejskiej, dla instruktorów symulacji medycznej wysokiej wierności wraz z zapewnieniem dla uczestników kursów noclegów i transportu usługi 2018-03-30

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne