Numer sprawy Przedmiot zamóweieniasortuj malejąco Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/U/20/TIN/SRM.2111.CPR.1.95/2016 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na wykonanie remontu pomieszczeń Studium Języków Obcych w budynku Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego usługi 2016-08-05
AZP/261/U/17/TIN.2111.DS1.78/2017 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej systemu urządzeń oddymiających klatki schodowe w razie pożaru w budynkach Domu Studenta Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z uzyskaniem pozwolenia na roboty budowlane i pełnieniem nadzoru autorskiego usługi 2017-07-31
AZP/261/U/20/TIN.2111.DS1.78/2017 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej systemu urządzeń oddymiających klatki schodowe w razie pożaru w budynkach Domu Studenta Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z uzyskaniem pozwolenia na roboty budowlane i pełnieniem nadzoru autorskiego usługi 2017-08-22
AZP/261/U/16/TIN/SRM.213.CSM.1.70.2016 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Szpitalnej. usługi 2016-06-27
AZP/261/U/22/TIN.216.PB.1.101/2017 Prace konserwatorskie kamiennych rzeźb Herkulesów z cokołami, ogrodzenia dziedzińca paradnego, malowideł ściennych oraz muzealiów w Pałacu Branickich, przy ul. J. Kilińskiego 1 w Białymstoku usługi 2017-10-10
AZP/261/U/10/AGU/ZP/3/2017 Przetarg nieograniczony na usługę transportu usługi 2017-04-24
AZP/261/U/1/DWL/A/ZP/1/2017 Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie efektywnego pozyskania studentów na 6 letni program studiów lekarskich. ..................................................................................................................................................................................................................................... The subject of the contract: open tender for the service of effective recruitment of students for the 6-year program of medical courses of study, taught in English at the Medical University in Białystok. usługi 2017-02-28, Deadline for placing the bids: 28 February 2017
AZP/261/U/21/AGU/ZP/4/2017 Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i obsługi szatni w budynku Centrum Symulacji Medycznej ul. Szpitalna 30 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi 2017-09-08
AZP/261/U/24/AGU/ZP/5/2017 Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w budynkach: Collegium Uniwersum, ul. Mickiewicza 2c i Collegium Primum (budynek Biofizyki), ul. Mickiewicza 2a Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. usługi 2017-11-28
AZP/261/U/5/AGU/ZP/2/2017 Usługa przewozu autokarowego usługi 2017-03-30

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne