Numer sprawy Przedmiot zamówienia Kategoriasortuj malejąco Termin składania ofert
AZP.25.U.1.AWM.ZP.1.2020 Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz rezerwacji miejsc hotelowych i noclegowych usługi 2020-03-10
AZP.25.2.4.2020 Przetarg nieograniczony na usługę transportu usługi 2020-04-15
AZP.25.2.5.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Białostockiego Centrum Obrazowania Molekularnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu, wyposażeniem, uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego usługi 2020-04-09
AZP.25.2.7.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sali wykładowej w bloku F Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku przy ul. Jerzego Waszyngtona 17 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego usługi 2020-03-24
AZP.25.2.6.2020 Stworzenie, utrzymanie i rozwój systemu informatycznego na potrzeby zbierania, przetwarzania i analizy danych z Polskiego Rejestru Diabetologicznego, realizowanego w ramach projektu pn.: „Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” usługi 2020-03-31
AZP.25.2.10.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu pomieszczeń na I piętrze budynku C – 1 Collegium Universum, na potrzeby Zakładu Biologii Medycznej oraz Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wyposażeniem oraz uzyskaniem pozwolenia na roboty budowlane i sprawowaniem nadzoru autorskiego usługi 2020-04-03
AZP.25.2.8.2020 Wykonanie, dostawa i montaż nośników informacyjnych w ramach projektu pn. „System dwujęzycznego oznakowania kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz warsztaty międzykulturowe dla pracowników elementami realizacji strategii umiędzynarodowienia Uczelni”. usługi 2020-04-20

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne