Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/U/1/CSM/1/2018 Przygotowanie i przeprowadzenie, z wykorzystaniem bazy lokalowej i sprzętowej zapewnionej przez Wykonawcę, 5 kursów prowadzonych na terenie Unii Europejskiej, dla instruktorów symulacji medycznej wysokiej wierności wraz z zapewnieniem dla uczestników kursów noclegów i transportu usługi 2018-03-30
AZP/261/U/3/APP-073/CSM/1/2018 Usługa transportu i noclegów dla 5 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku związana z wyjazdem do Amsterdamu (Holandia), w dniach 28-30 maja 2018 r. usługi 2018-03-27

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne