Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP.25.2.25.2020 Wdrożenie licencji Jednorodnej Platformy Aplikacyjno-Technologicznej (JPAT) wraz z wymaganymi usługami dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi nowy termin 2021-02-24; stary termin 2021-02-12; stary termin 2021-01-29

Postępowania wszczęte przed 01.01.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Zamówienia z dziedziny nauki