Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP.25.2.11.2020 Wykonywanie usługi odbioru, transportu, przetwarzania, unieszkodliwiania odpadów z obiektów jednostek organizacyjnych należących do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na trzy części. usługi 2020-05-13-nowy termin, 2020-05-11-stary termin,
AZP.25.2.14.2020 Wykonanie, dostawa i montaż nośników informacyjnych w ramach projektu pn. „System dwujęzycznego oznakowania kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz warsztaty międzykulturowe dla pracowników elementami realizacji strategii umiędzynarodowienia Uczelni”. usługi 2020-06-19
AZP.25.2.20.2020 Usługa nadzoru nad realizacją badania klinicznego (CRO) prowadzonego w ramach projektu 2019/ABM/01/00017, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi 2020-10-06
AZP.25.2.22.2020 Usługa nadzoru nad realizacją badania klinicznego (CRO) prowadzonego w ramach projektu 2019/ABM/01/00074, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi 2020-10-15
AZP.25.2.23.2020 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na budowie budynków Centrum Prewencji i Medycyny Spersonalizowanej oraz Centrum Genomu wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudow... usługi 201-02-03 - nowy termin 2021-01-29 - stary termin
AZP.25.2.24.2020 Usługa nadzoru nad realizacją badania klinicznego (CRO) prowadzonego w ramach projektu 2020/ABM/01/00074-00, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi nowy termin - 2021-02-05; stary termin - 2021-02-01
AZP.25.2.25.2020 Wdrożenie licencji Jednorodnej Platformy Aplikacyjno-Technologicznej (JPAT) wraz z wymaganymi usługami dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi nowy termin 2021-02-24; stary termin 2021-02-12; stary termin 2021-01-29
AZP.25.2.4.2020 Przetarg nieograniczony na usługę transportu usługi 2020-07-07
AZP.25.2.7.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sali wykładowej w bloku F Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku przy ul. Jerzego Waszyngtona 17 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego usługi 2020-03-24
AZP.25.2.9.2020 Usługa w zakresie efektywnego pozyskania studentów usługi 2020-05-12

Strony

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia