Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/U/17/TIN/216.PB.164/2018 Wykonanie makiety Pałacu Branickich w Białymstoku z napisami w alfabecie Braille’a usługi 2018-10-11
AZP/261/U/19/APP-073/MSD/2/2018 Wyłonienie wykonawców do realizacji projektu pn. „Krajowe, Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” w zakresie objęcia wsparciem uczestników studiów doktoranckich w realizowanych przez nich tematach prac doktorskich, z podziałem na 11 części usługi 2018-11-07
AZP/261/U/20/APP-073/MSD/3/2018 Wyłonienie wykonawców do realizacji projektu pn. „Krajowe, Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” w zakresie objęcia wsparciem uczestników studiów doktoranckich w realizowanych przez nich tematach prac doktorskich, z podziałem na 3 części usługi 2018-12-21
AZP/261/U/21/AGU/ZP/4/2018 Przetarg nieograniczony na usługę transportu autokarowego usługi 2018-12-17

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne