Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/U/1/DWF-073/ZPU/1/2/2019 Wykonywanie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć w języku angielskim dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 5 części. usługi 2019-03-11
AZP/261/U/10/TIN/2121/PB/28/2019 Prace konserwatorskie przy kamiennych rzeźbach elewacji ogrodowej Pałacu Branickich w Białymstoku usługi 2019-05-08
AZP/261/U/2/AGU/ZP/1/2019 Przetarg nieograniczony na usługę transportu usługi 2019-01-25
AZP/261/U/21/AGU/ZP/4/2018 Przetarg nieograniczony na usługę transportu autokarowego usługi 2018-12-17
AZP/261/U/3/AGU/ZP/2/2019 Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach, terenu, obsługa szatni i ochrona obiektów należących do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z przejęciem pracowników, z podziałem na 14 części usługi nowy termin 2019-05-15, stary termin 2019-05-07
AZP/261/U/5/ADN.0600.SDUB-1/2019 Wykonywanie usługi polegającej na przeprowadzeniu analiz i przygotowaniu wytycznych/zaleceń/rekomendacji w zakresie przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia. usługi 2019-03-22
AZP/261/U/6/AWM/1/2019 usługa w zakresie efektywnego pozyskania studentów na 6 letni program nauczania na kierunku lekarskim prowadzony w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku według sześcioletniego programu obowiązującego w Unii Europejskiej, z podziałem na 2 części usługi 2019-04-04, nowy termin 2019-04-09
AZP/261/U/7/DWL-073/ZPU/1/2019 Wykonywanie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć (wykłady i seminaria) w języku angielskim dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 3 części. usługi 2019-04-03
AZP/261/U/8/TIN.212.CU.CP.9.2019 Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę dźwigów osobowych w budynkach Collegium Uniwersum i Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego usługi 2019-04-10
AZP/261/U/9/VAMP/002/2019 Wykonanie do 250 badań obrazowych MR serca oraz mózgu osobom włączonym do badań w projekcie pn.: „Analiza mowy narzędziem wczesnego wykrywania i monitorowania chorób cywilizacyjnych.” usługi 2019-05-08

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne