Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/U/1/DWF-073/ZPU/1/2/2019 Wykonywanie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć w języku angielskim dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 5 części. usługi 2019-03-11
AZP/261/U/2/AGU/ZP/1/2019 Przetarg nieograniczony na usługę transportu usługi 2019-01-25
AZP/261/U/21/AGU/ZP/4/2018 Przetarg nieograniczony na usługę transportu autokarowego usługi 2018-12-17
AZP/261/U/4/VAMP/01/2019 Wynajem urządzenia do nieinwazyjnej diagnostyki stłuszczenia i zwłóknienia wątroby usługi 2019-03-06 nowy termin, 2019-03-04 stary termin
AZP/261/U/5/ADN.0600.SDUB-1/2019 Wykonywanie usługi polegającej na przeprowadzeniu analiz i przygotowaniu wytycznych/zaleceń/rekomendacji w zakresie przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia. usługi 2019-03-22

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne