Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP.25.2.13.2020 Wykonanie analiz celowanej proteomiki w ilości do 1 410 próbek osocza, surowicy lub moczu od pacjentów włączonych do badań w projekcie pn.: „Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” oraz w projekcie „Białystok Polish Longitudinal University Study” usługi 2020-07-31
AZP.25.2.11.2020 Wykonywanie usługi odbioru, transportu, przetwarzania, unieszkodliwiania odpadów z obiektów jednostek organizacyjnych należących do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na trzy części. usługi 2020-05-13-nowy termin, 2020-05-11-stary termin,
AZP.25.2.14.2020 Wykonanie, dostawa i montaż nośników informacyjnych w ramach projektu pn. „System dwujęzycznego oznakowania kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz warsztaty międzykulturowe dla pracowników elementami realizacji strategii umiędzynarodowienia Uczelni”. usługi 2020-06-19
AZP.25.2.16.2020 Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji: budowy „CENTRUM PSYCHIATRII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGIO I UNIWERSYTECKIEGO DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU” usługi 2020-07-21 nowy termin; 2020-07-17 stary termin
AZP.25.2.17.2020 Usługa nadzoru nad realizacją badania klinicznego (CRO) prowadzonego w ramach projektu 2019/ABM/01/00074, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi 2020-08-25
AZP.25.2.18.2020 Usługa nadzoru nad realizacją badania klinicznego (CRO) prowadzonego w ramach projektu 2019/ABM/01/00017, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi nowy termin - 2020-09-04; stary termin - 2020-09-02
AZP.25.2.20.2020 Usługa nadzoru nad realizacją badania klinicznego (CRO) prowadzonego w ramach projektu 2019/ABM/01/00017, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi 2020-10-06
AZP.25.2.21.2020 Wykonanie do 2500 biopsji mięśnia szkieletowego uda lub tkanki tłuszczowej podskórnej brzusznej, wraz z kwalifikacją i przygotowaniem pacjenta do zabiegu, osobom włączonym do badań w projekcie pn.: „Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” usługi 2020-10-26
AZP.25.2.22.2020 Usługa nadzoru nad realizacją badania klinicznego (CRO) prowadzonego w ramach projektu 2019/ABM/01/00074, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługi 2020-10-15
AZP.25.2.4.2020 Przetarg nieograniczony na usługę transportu usługi 2020-07-07

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia