Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/U/1/DWL/A/ZP/1/2017 Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie efektywnego pozyskania studentów na 6 letni program studiów lekarskich. ..................................................................................................................................................................................................................................... The subject of the contract: open tender for the service of effective recruitment of students for the 6-year program of medical courses of study, taught in English at the Medical University in Białystok. usługi 2017-02-28, Deadline for placing the bids: 28 February 2017
AZP/261/U/10/AGU/ZP/3/2017 Przetarg nieograniczony na usługę transportu usługi 2017-04-24
AZP/261/U/11/DWL/A/ZP/2/2017 Usługa w zakresie efektywnego pozyskania studentów na 6 letni program studiów lekarskich prowadzony w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku ________________________________________________________________________________________________ The open tender for the service of effective recruitment of students for the 6-year program of medical courses of study, taught in English at the Medical University in Białystok usługi 2017-05-19
AZP/261/U/16/TIN/SRM.213.CSM.1.70.2016 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Szpitalnej. usługi 2016-06-27
AZP/261/U/17/TIN.2111.DS1.78/2017 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej systemu urządzeń oddymiających klatki schodowe w razie pożaru w budynkach Domu Studenta Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z uzyskaniem pozwolenia na roboty budowlane i pełnieniem nadzoru autorskiego usługi 2017-07-31
AZP/261/U/18/TIN.216.PB.1.79/2017 Wykonanie malatur w technice GRISAILLE w piwnicach Pałacu Branickich w Białymstoku usługi 2017-09-13
AZP/261/U/19/TIN/216.PB.1.73/2017 Wykonanie makiety Pałacu Branickich w Białymstoku z napisami w alfabecie Braille’a usługi 2017-09-12
AZP/261/U/2/AGU-231/B/86-2017 Wykonanie syntez siedmiu plazmidów oraz jednego plazmidu kontrolnego bez sekwencji wyciszających dla Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. usługi 2017-02-24
AZP/261/U/20/TIN.2111.DS1.78/2017 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej systemu urządzeń oddymiających klatki schodowe w razie pożaru w budynkach Domu Studenta Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z uzyskaniem pozwolenia na roboty budowlane i pełnieniem nadzoru autorskiego usługi 2017-08-22
AZP/261/U/20/TIN/SRM.2111.CPR.1.95/2016 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na wykonanie remontu pomieszczeń Studium Języków Obcych w budynku Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego usługi 2016-08-05

Strony

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne