Numer sprawysortuj rosnąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/RB/9/TIN/213/CP-B/34/2018 Przebudowa i remont dachu budynku Zakładu Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej roboty budowlane 2018-05-14
AZP/261/RB/5/TIN.213.DS1.27/2018 System urządzeń oddymiających klatki schodowe w razie pożaru w budynkach Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Akademickiej 3 roboty budowlane 2018-05-30
AZP/261/RB/12/TIN/213/DS1/44/2018 System urządzeń oddymiających klatki schodowe w razie pożaru w budynkach Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Akademickiej 3 roboty budowlane 2018-06-28
AZP/261/RB/11/TKE-073/17/2018 Roboty budowlano-remontowe w Domu Studenta nr 1 i Domu Studenta nr 2 roboty budowlane 2018-06-22
AZP/261/RB/11/TIN/2121/PB/35/2018 Prace konserwatorskie przy kamiennych rzeźbach elewacji ogrodowej Pałacu Branickich w Białymstoku roboty budowlane postępowanie przeniesione do kategorii USŁUGI pod nr AZP/261/U/13/TIN/2121/PB/35/2018
AZP/261/RB/10/TKE-073/15/2018 Roboty remontowe budowlano-instalacyjne polegające na przebudowie sal nr 218, 220, 221 w Zakładzie Higieny Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych oraz Zakładu Higieny i Epidemiologii i Ergonomii – II piętro w budynku C2 Collegium Universum roboty budowlane 2018-05-25

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Aktualne postępowania na usługi społeczne