Numer sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofertsortuj rosnąco
AZP.25.3.11.2020 Budowa Centrum Prewencji i Medycyny Spersonalizowanej oraz Centrum Genomu wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową sieci podziemnych, rozbiórką budynku byłej pralni i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie roboty budowlane 2021-01-28 nowy termin, 2021-01-22 stary termin; 2021-01-08 stary termin
AZP.25.3.16.2020 Wykonanie boiska wielofunkcyjnego z częścią rekreacyjną roboty budowlane 2021-01-18
AZP.25.3.15.2020 „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania mieszkań pracowniczych z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjne Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mieszczącego się w budynku Domu Studenta nr 1 ul. Akademicka 3 z podziałem na dwa etapy” roboty budowlane 2021-01-15
AZP.25.3.13.2020 Budowa Centrum Biobankowania i Banku Tkanek i Komórek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz opracowaniem dokumentacji projektowej roboty budowlane 2021-01-05 nowy termin; 2021-01-04 stary termin; 2020-12-18 stary termin; 2020-12-15 stary termin; 2020-12-10 stary termin
AZP.25.3.14.2020 Przebudowa parteru budynku G Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku na potrzeby utworzenia Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – Etap I i II roboty budowlane 2020-12-23 nowy termin; 2020-12-21 stary termin
AZP.25.3.6.2020 Remont części elewacji budynku Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i pełnieniem nadzoru autorskiego roboty budowlane 2020-04-17

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia