Numer sprawy Przedmiot zamóweienia Kategoriasortuj malejąco Termin składania ofert
AZP/261/RB/21/TIN/USK/ZP/125/2017 Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych z podziałem na 5 części w budynku USK w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 24A roboty budowlane 2017-12-15

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne