Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/RB/1/TIN/SRM.213.LG.1.151/2017 Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowo-handlowego nr 1 w zespole budynków Domu Studenta nr 2 na potrzeby Środkowoeuropejskiego Ośrodka Sekwencjonowania Genomu Ludzkiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Jerzego Waszyngtona 23 w Białymstoku roboty budowlane 2017-05-12 nowy termin, 2017-04-28 stary termin, 2017-04-11 stary termin, 2017-03-30 stary termin składania ofert, 2017-03-15 stary termin; 2017-02-28 stary termin
AZP/261/RB/17/TIN/USK/ZP/109/2017 Rozbiórka budynku WA – budynku administracji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przy ul. Michała Wołodyjowskiego roboty budowlane 2017-06-21
AZP/261/RB/20/TKE-073/27/2017 Roboty konserwatorskie przy budynku Pałacu Branickich w Białymstoku roboty budowlane 2017-08-09

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne