Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/RB/17/TIN/USK/ZP/109/2017 Rozbiórka budynku WA – budynku administracji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przy ul. Michała Wołodyjowskiego roboty budowlane 2017-06-21

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne