Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamóweienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/RB/1/TIN/213/DS1/1/2019 System urządzeń oddymiających klatki schodowe w razie pożaru w budynkach Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Akademickiej 3 roboty budowlane 2019-02-11
AZP/261/RB/2/TIN/213/PB/2/2019 Przebudowa i remont sali wykładowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mieszczącej się w prawym skrzydle Pałacu Branickich oraz przebudowa i remont pomieszczeń administracyjnych Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku roboty budowlane 2019-02-22
AZP/261/RB/3/TIN/212/CP/1/8/2019 Remont części elewacji budynku Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i pełnieniem nadzoru autorskiego roboty budowlane 2019-03-13
AZP/261/RB/4/TKE-073/5/2019 Budowa przyłącza wodociągowego wraz z podłączeniem doprowadzenia wody w budynkach Zakładu Biofizyki i Collegium Primum UMB w Białymstoku ul. Mickiewicza 2A roboty budowlane 2019-03-19

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne