Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP.25.3.10.2020 Remont schodów zewnętrznych wraz z murem oporowym przed wejściem do budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz zbicie płytek klinkierowych na ścianach wewnętrznych, wykonanie tynku z płyt GK i pomalowanie, z podziałem na 2 części roboty budowlane 2020-07-08
AZP.25.3.6.2020 Remont części elewacji budynku Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i pełnieniem nadzoru autorskiego roboty budowlane 2020-04-17

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne