Numer sprawysortuj malejąco Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP/261/RB/10/TKE-073/9/2019 Remont węzła cieplnego w budynku C2, Collegium Universum UMB w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2C z podziałem na 2 części roboty budowlane 2019-05-07
AZP/261/RB/11/TIN/213/DS1/26/2019 Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych nr 207 i 307 w Domu Studenta nr 1 przy ul. Akademickiej 3 w Białymstoku roboty budowlane 2019-05-13
AZP/261/RB/12/TIN/212/DS2/38/2019 Wymiana okien, przebudowa wejścia głównego oraz wymiana przegrody oddzielenia pożarowego w Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona 23 oraz wykonanie sześciu okien uchylnych aluminiowych malowanych proszkowo oraz ich montaż w pomieszczeniach dydaktycznych od strony elewacji na siódmym piętrze budynku Collegium Novum UMB w Białymstoku, ul. Waszyngtona 15A roboty budowlane 2019-05-30
AZP/261/RB/13/TKE-073/11/2019 Remont węzła cieplnego w budynku C2, Collegium Universum UMB w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2C z podziałem na 2 części roboty budowlane 2019-06-06
AZP/261/RB/8/TIN/213/DS1/24/2019 Przebudowa części poddasza nieużytkowego Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz ze zmianą sposobu użytkowania roboty budowlane 2019-04-24

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne