AZP/261/D/3/TIN/USK/ZP/103/2017

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa narzędzi i urządzeń chirurgicznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na dziesięć części.
Termin składania ofert: 
2017-04-11 - nowy termin, 2017-03-22 - stary termin, 2017-03-07 - stary termin
Kategoria: 
dostawy
Załącznik: 

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Aktualne postępowania do 30 000 euro

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Aktualne postępowania na usługi społeczne