AZP/261/U/1/DWL/A/ZP/1/2017

Przedmiot zamówienia: 
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie efektywnego pozyskania studentów na 6 letni program studiów lekarskich. ..................................................................................................................................................................................................................................... The subject of the contract: open tender for the service of effective recruitment of students for the 6-year program of medical courses of study, taught in English at the Medical University in Białystok.
Termin składania ofert: 
2017-02-28, Deadline for placing the bids: 28 February 2017
Kategoria: 
usługi

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne