AZP/261/U/2/AGU-231/B/86-2017

Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie syntez siedmiu plazmidów oraz jednego plazmidu kontrolnego bez sekwencji wyciszających dla Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Termin składania ofert: 
2017-02-24
Kategoria: 
usługi

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne