AZP/261/D/101/TIN/SWI/CSM8/2016

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa zestawu wyposażenia umożliwiającego odtworzenie przykładowych warunków działania zespołu karetki (np. ulica, mieszkanie oraz różnych warunków środowiskowych) wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem.
Termin składania ofert: 
2017-01-31
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane od 08.06.2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro publikowane do 07.06.2016

Aktualne postępowania do 30 000 euro www.zapytania-ofertowe.umb.edu.pl

Aktualne postępowania na usługi społeczne