AZP.25.3.16.2020

Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie boiska wielofunkcyjnego z częścią rekreacyjną
Termin składania ofert: 
2021-01-18
Kategoria: 
roboty budowlane

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia