AZP.25.3.15.2020

Przedmiot zamówienia: 
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania mieszkań pracowniczych z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjne Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mieszczącego się w budynku Domu Studenta nr 1 ul. Akademicka 3 z podziałem na dwa etapy”
Termin składania ofert: 
2021-01-15
Kategoria: 
roboty budowlane

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia