AZP.25.2.25.2020

Przedmiot zamówienia: 
Wdrożenie licencji Jednorodnej Platformy Aplikacyjno-Technologicznej (JPAT) wraz z wymaganymi usługami dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Identyfikator postępowania: 
64413337-b0ed-4a97-bfc3-b6b5e9fbe185
Termin składania ofert: 
nowy termin 2021-02-24; stary termin 2021-02-12; stary termin 2021-01-29
Kategoria: 
usługi
Załącznik: 

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia