AZP.25.2.24.2020

Przedmiot zamówienia: 
Usługa nadzoru nad realizacją badania klinicznego (CRO) prowadzonego w ramach projektu 2020/ABM/01/00074-00, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Identyfikator postępowania: 
795e0d3d-ef5a-4887-a62e-28b161e9d99e
Termin składania ofert: 
nowy termin - 2021-02-05; stary termin - 2021-02-01
Kategoria: 
usługi

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia