AZP.25.3.11.2020

Przedmiot zamówienia: 
Budowa Centrum Prewencji i Medycyny Spersonalizowanej oraz Centrum Genomu wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową sieci podziemnych, rozbiórką budynku byłej pralni i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
Identyfikator postępowania: 
e2894cd1-a752-4e86-bb26-a5ec7eb50397
Termin składania ofert: 
2021-01-28 nowy termin, 2021-01-22 stary termin; 2021-01-08 stary termin
Kategoria: 
roboty budowlane
Załącznik: 

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia