AZP.25.3.14.2020

Przedmiot zamówienia: 
Przebudowa parteru budynku G Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku na potrzeby utworzenia Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – Etap I i II
Termin składania ofert: 
2020-12-23 nowy termin; 2020-12-21 stary termin
Kategoria: 
roboty budowlane

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia