AZP.25.1.78.2020

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa materiałów zużywalnych dla Zakładu Stomatologii Zachowawczej UMB
Identyfikator postępowania: 
a3726e50-80b0-4f57-8e10-bbfed17d0bad
Termin składania ofert: 
2020-12-17
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia