AZP.25.3.13.2020

Przedmiot zamówienia: 
Budowa Centrum Biobankowania i Banku Tkanek i Komórek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz opracowaniem dokumentacji projektowej
Identyfikator postępowania: 
113a2c09-6f92-40d7-ab0c-5bf8af085b6b
Termin składania ofert: 
2021-01-05 nowy termin; 2021-01-04 stary termin; 2020-12-18 stary termin; 2020-12-15 stary termin; 2020-12-10 stary termin
Kategoria: 
roboty budowlane
Załącznik: 

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia