AZP.25.1.75.2020

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa symulatora dentystycznego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem
Identyfikator postępowania: 
098e457a-5ae4-4609-85f7-45ecc3faa9b1
Termin składania ofert: 
2020-11-10
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia