AZP.25.3.12.2020

Przedmiot zamówienia: 
Prace termomodernizacyjne i instalacyjne w budynku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mieszka I 4B - nowa nazwa; Prace termomodernizacyjne i instalacyjne w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Michała Wołodyjowskiego 1 i ul. Mieszka I 4B, z podziałem na 2 części - stara nazwa
Identyfikator postępowania: 
281a2efe-28c2-486f-93c1-52a4fee85f24
Termin składania ofert: 
2020-12-01 nowy termin; 2020-11-25 stary termin
Kategoria: 
roboty budowlane

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia