AZP.25.2.21.2020

Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie do 2500 biopsji mięśnia szkieletowego uda lub tkanki tłuszczowej podskórnej brzusznej, wraz z kwalifikacją i przygotowaniem pacjenta do zabiegu, osobom włączonym do badań w projekcie pn.: „Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”
Termin składania ofert: 
2020-10-26
Kategoria: 
usługi

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia