AZP.25.2.22.2020

Przedmiot zamówienia: 
Usługa nadzoru nad realizacją badania klinicznego (CRO) prowadzonego w ramach projektu 2019/ABM/01/00074, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Identyfikator postępowania: 
e507f58a-70e7-4bb5-a8bc-34a9cdac9ca3
Termin składania ofert: 
2020-10-15
Kategoria: 
usługi

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia