AZP.25.1.69.2020

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniemi dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 4 części
Identyfikator postępowania: 
96406ab7-7b28-46d4-92ea-3ed1be595cfa
Termin składania ofert: 
2020-11-10
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia