AZP.25.2.20.2020

Przedmiot zamówienia: 
Usługa nadzoru nad realizacją badania klinicznego (CRO) prowadzonego w ramach projektu 2019/ABM/01/00017, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Identyfikator postępowania: 
5f994916-e1ad-4a85-b9f3-81c1d7ee3fd7
Termin składania ofert: 
2020-10-06
Kategoria: 
usługi

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia