AZP.25.1.66.2020

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych, z podziałem na 10 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych
Identyfikator postępowania: 
205ad997-302a-4cd3-841d-12aff111a645
Termin składania ofert: 
2020-10-14
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia