AZP.25.2.18.2020

Przedmiot zamówienia: 
Usługa nadzoru nad realizacją badania klinicznego (CRO) prowadzonego w ramach projektu 2019/ABM/01/00017, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Identyfikator postępowania: 
2871be6c-7701-4ed5-a4d3-7c5f45db4cf8
Termin składania ofert: 
nowy termin - 2020-09-04; stary termin - 2020-09-02
Kategoria: 
usługi

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia