AZP.25.1.58.2020

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa, wdrożenie wraz ze szkoleniami oraz utrzymanie platformy e-learningowej (LMS) na potrzeby kształcenia na odległość na kierunkach Lekarsko-Dentystycznym i Techniki Dentystyczne na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Identyfikator postępowania: 
c45459d4-41e3-46aa-8e21-f469743496f2
Termin składania ofert: 
nowy termin- 2020-10-30; stary termin - 2020-10-22; stary termin - 2020-10-12; stary termin - 2020-09-29; stary termin - 2020-09-18
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia