AZP.25.2.17.2020

Przedmiot zamówienia: 
Usługa nadzoru nad realizacją badania klinicznego (CRO) prowadzonego w ramach projektu 2019/ABM/01/00074, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Identyfikator postępowania: 
128b500b-e0eb-433c-9c10-f2a704a22442
Termin składania ofert: 
2020-08-25
Kategoria: 
usługi

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia