AZP.25.1.55.2020

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych, z podziałem na 14 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych
Identyfikator postępowania: 
2a97106c-3e0d-4579-a63f-6a783984e8f4
Termin składania ofert: 
2020-08-21- pierwotny termin, nowy termin 2020-08-25
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia