AZP.25.1.47.2020

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych, z podziałem na 13 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych.
Identyfikator postępowania: 
c958c4dd-29b1-408c-b8f0-18d100d45ac8
Termin składania ofert: 
2020-08-12
Kategoria: 
dostawy

Aktualne postępowania od 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia