AZP.25.2.16.2020

Przedmiot zamówienia: 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji: budowy „CENTRUM PSYCHIATRII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGIO I UNIWERSYTECKIEGO DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU”
Termin składania ofert: 
2020-07-21 nowy termin; 2020-07-17 stary termin
Kategoria: 
usługi

Aktualne postępowania powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Aktualne postępowania na usługi społeczne

Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia